Изабери језик:

„Светост и идентитет: улога светаца и светости у формирању идентитета православних народа“

Када се 2020. године појавио зборник
„Светост и идентитет: улога светаца и
светости у формирању идентитета
православних народа“, део читалаца и
аутора оценили су веома високом оценом
његов садржај, те предложили да се
настави са истраживањем ове теме.

То нас
је подстакло да, у нешто другачијем
контексту, организујемо нову
међународну конференцију на тему
„Светост и дух времена“. Плод
конференције, која је одржана од 5. до 8.
августа у глушачкој парохији (Шабачке
епархије) је зборник научних радова под
истим именом. Велики помоћ у
организовању конференције, али и у
техничком смислу пружио је проф. др
Кирил Шевченко из Белорусије, коме се
овом приликом искрено захваљујемо за
све што је учинио.