Izaberi jezik:

Specijalni broj časopisa Srpska politička misao: Francuska i Zapadni Balkan: nasleđe prošlosti i evrointegracije

U godini kada Francuska predsedava Savetom ministara Evropske unije, među
prioritetima njenog boravka na čelu Unije, nalazi se i Zapadni Balkan. Na taj način
se još jednom potvrđuje posvećenost Francuske ovom regionu, koju prethodno
afirmiše Strategija Francuske na Zapadnom Balkanu iz aprila 2019. godine.

Tumačena kao povratak Francuske na Zapadni Balkan, uz eho političkih, ekonomskih
i kulturnih interesovanja Francuske u prošlosti za narode i države na ovom
prostoru još od Napoleonovih provincija i posebno doba „bratstva po oružju“ u
Velikom ratu, ona pokreće naučnike da istraže pitanja o budućnosti regiona u
kontekstu evrointegracija, kao i uticaj nasleđa prošlosti, a posebno francusko-
srpskih veza i odnosa. Okupljeni oko projekta bilateralne saradnje Francuska i
Zapadni Balkan: nasleđe prošlosti i evrointegracije, koji zajednički realizuju
Sorbona Pariz 4 i Institut za političke studije, a finansiraju Ministarstvo za
spoljne poslove i Evropu Republike Francuske i Ministarstvo prosvete nauke i
tehnološkog razvoja Republike Srbije, opredelili smo se da ovaj specijalni broj
časopisa Srpska politička misao, koji su uredile dr Aleksandra Kolaković, viši
naučni saradnik i dr Jelena Todorović Lazić, naučni saradnik, posvetimo pomenutim
temama.

ç