Izaberi jezik:

„REINTERPRETACIJA RUSIJE U XXI VEKU – IZAZOVI I PERSPEKTIVE“

Dana 01-02.04.2023. godine, održana je Međunarodna naučna konferencija, „REINTERPRETACIJA RUSIJE U XXI VEKU – IZAZOVI I PERSPEKTIVE“, koordinatora Bogdane Koljević Grifit.

Ova interdisciplinarna Međunarodna konferencija sa politikološkog, filozofskog, sociološkog, istorijskog, pravnog i ekonomskog aspekta razmatra, pre svega, pitanje uloge Ruske Federacije u nastanku multipolarnog sveta. Cilj konferencije je pospešivanje intrakulturnog dijaloga u turbulentnom vremenu i prevazilaženje binarnog mišljenja tj. kreiranih dihotomija kao i analiza posledica delovanja i Zapada i Rusije na svetskoj sceni. U isti mah, sadržaj konferencije usmeren je na otvaranje perspektiva za reafirmaciju pitanja političkog subjektiviteta i suvereniteta.

Galerija

ç