Izaberi jezik:

Promocija izdanja Instituta za političke studije na 65. Međunarodnom beogradskom sajmu knnjiga

U okviru 65. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga Institut za političke studije 25. oktobar 2022. godine u okviru štanda Centra za promociju nauke (Hala 2) predstavlja publikacije čiji je izdavač.

Promocija publikacija nastalih kao rezultat zajedničkih projekata Univerziteta Sorbona Pariz Sorbona IV i Instituta za političke studije iz Beograda

Međunarodni tematski zbornik

La France et la Serbie: défis de l’amitié éternelle

(ur. Sacha Markovic i Aleksandra Kolaković)

i

La France et les Balkans occidentaux: héritage du passé et d’intégration européenne,

Srpska politička misao, specijalno izdanje 2022/2.

(ur. Aleksandra Kolaković i Jelena Todorović Lazić)

Učesnici:

Gospodin Stanislas Pjere, direktor Francuskog instituta u Srbiji

Dr Aleksandra Kolaković, viši naučni saradnik, Institut za političke studije

Dr Jelena Todorović Lazić, viši naučni saradnik, Institut za političke studije

15.30

Promocija zbornika

Trideset godina od obnove višestranačja u Srbiji: Iskustva i perspektive

priređivači: Nikola Mladenović i Petar Matić

Zbornik uključuje radove domaćih istraživača sa više renomiranih institucija, a predstavlja realizaciju konferencije sa istim imenom koja je održana na Institutu za političke studije.

Učesnici:

Prof. dr Milan Jovanović, redovni profesor, Fakultet političkih nauka u Beogradu

Dr Petar Matić, naučni saradnik, Institut za političke studije

Dr Nikola Mladenović, naučni saradnik, Institut za političke studije

ç