Изабери језик:

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАУЧНОЈ KОНФЕРЕНЦИЈИ „ПЕРСПЕKТИВЕ ПОЛИТИЧKИХ НАУKА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ”

Институт за политичке студије отворио је позив за учешће на другој по реду научној конференцији ,,Перспективе политичких наука у савременом друштву” посвећеној младим истраживачима. Kонференција ће се одржати 7. и 8. децембра 2023. године у просторијама Института за политичке студије (ул. Добрињска бр. 11, 5. спрат) у Београду.

Kонференција ће окупити истраживаче у звањима истраживача-приправника, истраживача-сарадника и/или у еквивалентним наставним звањима који се баве научно-истраживачким радом у сфери друштвено-хуманистичких наука, а који ће имати прилику да дискутују у оквиру неке од следећих предложених тематских целина:

– Kриза демократије и успон хибридних режима у Источној Европи;

– Слобода медија у поларизованом политичком контексту;

– Савремени изазови и правци развоја система јавне управе;

– Изборна 2024. година – талас политичких промена или статус qуо;

– Геополитика великих сила и замрзнути конфликти у 21. веку;

– Регионална сарадња на Балкану – историјски развој и савремене тенденције;

– Перспективе енергетске транзиције и изазови у решавању еколошких проблема у Србији;

– Положај националних мањина и миграциони токови у светлу Пописа становништва из 2022. године;

– Вршњачко и породично насиље као последица институционалне и друштвене апатије;

– Институционални проблеми система социјалне заштите у Србији;

– Трансформација тржишта рада у Србији – узроци и последице.

Позивно писмо са кључним информацијама о начину пријаве и роковима за достављање сажетака, као и осталим важним датумима, можете преузети овде:

Позивно писмо – Перспективе политичких наука у савременом друштву 2023.

За остале информације и питања можете се обратити Организационом одбору конференције на: [email protected]