POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA TEMATSKI ZBORNIK U SAIZDAVAŠTVU IPS I SZIU RANHIGS

Pozivamo zainteresovane autore da dostave radove za moguće objavljivanje u tematskom
zbirniku radova RUSIJA I BALKAN: Ekonomsko, političko i kulturno prisustvo Rusije na
Balkanu.

Za sve detalje pogledajte pozivno pismo – Poziv za dostavljanje radova

POZIV za dostavljanje radova za tematski zbornik
RUSIJA I BALKAN: Ekonomsko, političko i kulturno prisustvo Rusije na Balkanu

Poštovane koleginice i kolege,
Pozivamo zainteresovane autore da dostave radove za moguće objavljivanje u tematskom
zbirniku radova RUSIJA I BALKAN: Ekonomsko, političko i kulturno prisustvo Rusije na
Balkanu. Zbornik radova objaviće Institut za političke studije u saizdavaštvu sa RANEPA –
North-West Institute of Management.

Ova tematska zbirka radova ima za cilj da pruži istraživačima mesto na kome će predstaviti
nove uvide na polju odnosa Rusije i zemalja Balkana sa fokusom na odnose Rusije i Srbije. Cilj je
diseminacija rezultata u stručnoj, ali i široj javnosti.

Tematske oblasti Zbornika uključuju, ali nisu ograničene samo na njih, sledeće:
- Ekonomsko prisustvo Rusije na Balkanu
- Rusko političko prisustvo na Balkanu
- Meka moć Rusije i kulturno prisustvo na Balkanu

Ključni datumi i rokovi
● 15. novembar 2021. - krajnji rok za predaju radova

ç