Održano predavanje profesora Džejmsa Liua

Institut za političke studije, u saradnji sa kolegama sa Filozofskog fakulteta BU, imao je čast da održi predavanje profesora Džejmsa Liua na temu kolektivnog pamćenja.
Kroz predavanje je ukazano na značaj istorijskih tumačenja za naciju, kao i za njene pripadnike. Naglasak je stavljen na potrebu za multidisciplinarnim pristupom kolektivnim sećanjima koji bi uvažio političke, psihološke, sociološke, kao i etičke posledice zastupanja određenog tumačenja prošlosti.

Prezentaciju možete preuzeti OVDE.

ç