Izaberi jezik:

Održana promocija specijalnog broja časopisa Srpska politička misao

Dana 21. 06. 2022. godine održana je promocija specijalnog broja časopisa Srpska politička
misao posvećenog temi vojne neutralnosti Republike Srbije, koji su uredili Aleksandar Mitić
i Petar Matić. Sam naslov „Perspektive neutralnosti Republike Srbije: između osporavanja i
utvrđivanja“ ukazuje da se radi o veoma složenom i višedimenzionalnom pitanju koje je
reaktuelizovano kako u načnoj, tako i u široj javnosti u svetlu najnovijih dešavanja i rata Rusije
i Ukrajine, kao i prekompozicije snaga na globalnom planu.

U tom smislu, jačaju i pritisci da se
Srbija spoljnopolitički odredi i distancira od Rusije, ali i od Kine i prihvati
spoljnopolitičku matricu EU i SAD. Specijalni broj časopisa nastao je kao plod konferencije
„Perspektive srpske neutralnosti“ održane krajem 2020. godine u organizaciji Instituta za
političke studije i sekcije mladih novinara Udruženja novinara Srbije. Na promociji su
govorili prof. dr Milomir Stepić, naučni savetnik u Institutu za političke studije, prof. dr
Stanislav Stojanović iz Instituta za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane, doc. dr
Miloš Jovanović sa Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Aleksandar Mitić, naučni
saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Moderator na promociji je bio Petar
Matić, naučni saradnik Instituta za političke studije. Istaknuti su svi aspekti, ključne dileme
i problemi vezani za očuvanje neutralne pozicije Republike Srbije u kontekstu tranzicije moći
i nastajanja novog odnosa snaga na globalnom planu.

Galerija

ç