Izaberi jezik:

Održana konstitutivna sednica Upravnog odbora Instituta za političke studije

Dana 17.03.2023. godine održana je konstitutivna sednica Upravnog odbora Instituta za političke studije, Beograd, u novom sastavu na kojoj je izabran zamenik predsednika Upravnog odbora dr Milomir Stepić, naučni savetnik i doneta je Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Instituta za političke studije. U prilogu je Rešenje o razrešenju predsednika,članova i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora i Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog Odbora.

Galerija

ç