Održana EDC konferencija u saradnji IPS i Univerziteta u Varšavi

Onlajn konferencija “Elections – Democracy – Covid-19. Lessons from Europe” održana je 24. i 25.
februara u organizaciji Instituta za političke studije i Fakulteta političkih nauka i međunarodnih studija
Univerziteta u Varšavi.

Na dvodnevnom događaju, čiji fokus je bio analiza uticaja pandemije na izborne i uopšteno političke
procese u evropskim državama, učešće je uzelo više od 30 autora sa visokoškolskih i istraživačkih
institucija iz 14 zemalja Evrope i sveta. Izlaganja u sedam tematskih panela pratila je živa akademska
diskusija.

Svoje radove su prezentovali i istraživači Instituta za političke studije: dr Jelena Todorović Lazić, dr Dušan
Dostanić i dr Dejan Bursać.

Konferenciju će pratiti i izdavanje zbornika izabranih radova, koje se očekuje sredinom godine.
Opšti konsenzus organizatora i učesnika jeste da bi ova konferencija trebalo da preraste u tradicionalni
događaj, u saradnji naše kuće i Univerziteta u Varšavi, uz nadu da će okolnosti dozvoliti da se sledeći put
učesnici susretnu uživo.

Galerija

ç