Održan naučni skup – The 4th International Economic Forum on Reform, Transition and Growth

Institut za političke studije iz Beograda u saradnji sa Institutom za azijske studije, organizovao je 19. juna 2018. godine međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom The 4th International Economic Forum on Reform, Transition and Growth na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Sada već tradicionalna, konferencija je rezultat četvorogodišnje saradnje pokrenute na inicijativu prof. dr Dragane Mitrović, direktorke IAS, između Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov (Fakultet političkih nauka), Korvinus univerziteta iz Budimpešte (Ekonomski fakultet), Đinan univerziteta iz Guandžoua, NR Kina (Ekonomski fakultet), kao i Instituta za političke studije i Instituta za azijske studije.

​Na konferenciji se govorilo o iskustvima, problemima i ostvarenim rezultatima ekonomskih reformi, tranzicije i ekonomskog rasta u ovim zemljama. O tome su u svojim izlaganjima govorili predstavnici pomenutih univerziteta i instituta: prof. dr Balazs Hamori i prof. dr Adam Zoltan (Korvinus univerzitet), prof. dr Judenkov Jurij Nikolajevič (Moskovski državni univerzitet Lomonosov), prof. dr Yongliang Zhao; prof. dr Xianbin Wang, prof. dr Xiangdong Liu, prof. dr Peng Wang (Đinan univerzitet).

​Domaćini skupa, učesnici iz Instituta za azijske studije i Instituta za političke studije bili su: prof. dr Dragana Mitrović, zatim doc. dr Marko Tmušić, ma Dragan Trailović, doktorand FPN i istraživač saradnik IPS, kao i dr Petar Matić, naučni saradnik IPS i dr Đorđe Stojanović, viši naučni saradnik IPS.

ç