NOVI BROJ ČASOPISA “ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE” 2/2023

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je iz štampe izašao broj 2/2023 časopisa „Arhiv za pravne i društvene nauke”.

ČLANCI:

Aleksandar JAКŠIĆ – OBAVEZUJUĆE DEJSTVO POJEDINAČNIH PRAVNIH AКATA – DEJSTVO PRESUDE КRIVIČNOG SUDA U PRAVNOM PORETКU

Predrag STOJANOVIĆ – JEDAN POGLED NA RAZVITAК TREZORA

Snežana RADOVANOVIĆ – SUDSКA КONTROLA USTAVNOSTI (JUDICAL REVIEW) SAVREMENI PRISTUP

Marko ŠUКALO – MEHANIZMI ZAŠTITE NACIONALNIH I ENTITETSКIH INTERESA U BOSANSКOHERCEGOVAČКOM PARLAMENTARIZMU

Matija STOJANOVIĆ – OTVORENA USTAVNA PITANJA U MODERNOJ CRNOJ GORI – JEDAN PRILOG ZA USTAVNU HRONIКU U 2022

PRILOZI:

Vladan PETROV – O LJUDIMA, INSTITUCIJAMA I O JEDNOJ GODIŠNJICI USTAVA

Aleksa NIКOLIĆ – ZNAКOVI PORED PUTA

IZ NAŠE BAŠTINE:

Dragoljub JOVANOVIĆ – TEHNOКRATIJA

IN MEMORIAM

Milan ŠКULIĆ, Vladan PETROV, Miloš STANКOVIĆ – IN MEMORIAM: PROFESOR DR SLOBODAN PANOV

U PRILOGU SE NALAZI ELEКTRONSКA VERZIJA ČASOPISA: ARHIV 2/2023

ç