Izaberi jezik:

La France et la Serbie – promocija – Kolarac

Promocija zbornika  La France et la Serbie: Les défis de l’amitié éternelle, čiji su
urednici dr Aleksandra Kolaković, viši naučni saradnik i prof. dr Sacha Markovic
održana je 14. oktobra 2022. godine na Kolarcu. Pored urednika publikacije
prisutnima su se obratili Nj.E. Pjer Košar, ambasador Republike Francuske u
Srbiji, gospođa Nada Milošević, savetnik, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske
integracije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Duško
Lopandić, ambasador u penziji, dr Jelena Todorović Lazić, viši naučni saradnik i
MA Mladen Lišanin, istraživač saradnik.

Zbornik La France et la Serbie: Les défis de l’amitié éternelle, čiji je izdavač Institut za
političke studije, sadrži 22 naučna članka na francuskom jeziku, od čega je četiri
nastalo na osnovu rezultata aktivnosti istraživača Instituta za političke studije
(dr Jelena Todorović Lazić, dr Marko Pejković, MA Dušan Gujaničić i dr
Aleksandra Kolaković).

Pored razgovora o Zborniku predstavljene su i aktivnosti istraživača Instituta za
političke studije i Univerziteta Sorbona Pariz IV u okviru projekta Francuska i
Zapadni Balkan: nasleđe prošlosti i procesi evrointegracija. Događaj je omaž i
petogodišnjoj saradnji francuskih i srpskih naučnika koja se odvija kroz tri
projekta. Naglašena je posvećenost francusko-srpskog naučnog tima daljem razvoju
saradnje i realizaciji novih projekata.

Galerija

ç