Izaberi jezik:

Kralj Milutin i doba Paleologa: Istorija, književnost, kulturno nasleđe

Povodom 700 godina od upokojenja Svetog srpskog kralja Stefana Uroša II
Milutina, Univerzitet u Kragujevcu u okviru projekta EuroWeb COST Action (19131),
u saradnji sa Institutom za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog
fakulteta Univerziteta u Beogradu, Koč Univerzitetom u Istanbulu, Institutom za
strategijska istraživanja Republike Srbije, Srpskim kulturno-informativni
centrom SPONA iz Skoplja, uz blagoslov Svetog Arhijerejskog Sinoda Srpske
Pravoslavne Crkve, organizovana je međunarodna interdisciplinarna naučna
konferencija: Kralj Milutin i doba Paleologa: Istorija, književnost, kulturno
nasleđe od 24. do 26. oktobra u Skoplju. Dr Aleksandra Kolaković, viši naučni
saradnik Instituta za političke studije, učestvovala je u pipremi konferencije kao
član Naučnog odbora, a u toku konferencije je prezentovala rad: Vreme kralja
Milutina, između identiteta i sredstva diplomatije: Simonida, kolekcija
Aleksandra Joksimovića (1967).

Galerija

ç