Izaberi jezik:

Istraživači Instituta za političke studije, Dejana Vukasović, Dejan Bursać i Mladen Lišanin učestvovali na Generalnoj konferenciji Evropskog konzorcijuma za politička istraživanja

Istraživači Instituta za političke studije, Dejana Vukasović, Dejan Bursać i Mladen Lišanin, boravili su od 04.09. do 07.09.2019. godine u Vroclavu, Poljska, radi učešća na Generalnoj konferenciji Evropskog konzorcijuma za politička istraživanja (European Consortium for Political Research).
Konferencija je održana na Vroclavskom univerzitetu i okupila je više od 1900 učesnika iz celog sveta. Događaj je realizovan kroz rad u panelima, organizovanim u okviru 68 tematskih sekcija.

Koleginica Vukasović izlagala je u okviru panela “In the Depth and In the Width? Europeanisation of Defence Forces as Well as ‘Extra’ EU and NATO Co-Operation”.
Kolega Bursać je bio izlagač na panelu “Perspectives on Political Parties I”.
Kolega Lišanin bio je izlagač u okviru panela “Coalition and Hegemonic Order Change”, kao i predsedavajući na panelu “World Powers Confrontation”. Takođe je, u svojstvu zvaničnog predstavnika Instituta za političke studije, prisustvovao redovnom godišnjem sastanku Saveta ECPR-a, a kao član Stalne grupe ECPR-a za međunarodne odnose, učestvovao je i na poslovnom sastanku ovog tela.

Galerija

ç