FRANCUSKE REVOLUCIJE 230 GODINA POSLE – KRITIČKI POGLED

Malo je istorijskih događaja koji su pretendovali na toliko radikalnu i toliko sveobuhvatnu promenu stvarnosti, kao što je to bio slučaj sa Francuskom revolucijom (1789-1799). Istovremeno, uprkos njenom radikalizmu, malo je događaja u svetskoj istoriji oko kojih je, barem na kontinentu, stvoren toliko čvrst konsenzus. Pozitivno se ne vrednuje samo Revolucija, kao pojedinačan događaj, nego se i sve njene (idejne) posledice prihvataju bez kritičkog preispitivanja.

Za više detalja, pogledajte OVDE.

Dobrodošli su radovi na sledeće teme:
- Intelektualni uzroci i ideološki koreni Revolucije
- Tok Revolucije i njeni zločini
- Delatnost simpatizera Revolucije van Francuske
- Pojedinačne pobune i zavere u evropskim državama i njihova veza sa Francuskom
- Uticaj i posledice Revolucije na druge evropske države
- Odbrana evropskih monarhija protiv revolucionarnih ideja
- Kritika Revolucije i kontrarevolucionarna misao u Francuskoj i Evropi
- Idejni i rat pamfletima u Evropi
- Percepcija Revolucije u Evropi danas – dogmatizacija Revolucije
- Intelektualno zaveštanje Revolucije
- Savremene ideologije i odnos prema Revoluciji

Apstrakte, ne više od 500 reči, slati na [email protected] do 30. 4. 2019.
Obaveštenje o prihvatanju rada biće poslato do 30. 5. 2019.
Radni jezik konferencije je engleski.
Institut za političke studije pokriva troškove smeštaja za učesnike.
Radovi prezentovani na konferenciji biće objavljeni u zborniku.

ç