ARTEM SUSOLIA U POSETI INSTITUTU ZA POLITIČKE STUDIJE

Dana 15.06.2023. godine na Institutu za političke studije, gost je bio Artem Susolia, student doktorskih studija, sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Krakovu. Ispred Instituta dočekao ga je prof. dr Miša Stojadinović, direktor IPS-a, kao i zaposleni: dr Sanja Šuljagić, dr Ivana Luknar, dr Ivan Matić i msr Dajana Lazarević.

ç