MEDJUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA “EVROPA I DUNAV”

Međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Evropa i Dunav ─ Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih zemalja”, održaće se 26. i 27. juna 2023. godine u Beogradu, u prostorijama Instituta za političke studije na adresi Dobrinjska 11. 

Skup će pozdraviti počasni gosti i direktor Instituta za političke studije, prof. dr Miša Stojadinović. 

Nakon otvaranja naučne konferencije, po planu i programu uslediće izlaganje referata. Među moderatorima na skupu biće: Braco Кovačević i Ivan Ivanjikov, Dajana Lazarević i Nikolaj Кopilov, Zoran Milošević i Кiril Ševčenko, Ivana Luknar, Jaroslav Višnjakov.

Svoje radove izlagaće: Milomir Stepić, Andrej Baranov, Emil Milanov, Zoran Milošević, Ema Кraktus, Кiril Ševčenko, Ivan Ivanikov, Eduard Popov, Aleksios Panagopulos, Braco Кovačević, Vanja Glišin, Aleksandra Кolaković, Jaroslav Višnjakov, Nikolaj Кopilov, Elena Mališeva, Aleksej Timofejev, Dalibor Denda, Ivana Luknar, Dragan Trailović, Sanja Šuljagić, Ivan Matić, Jelena Todorović Lazić, Nada M. Raduški i na samom kraju Dajana Lazarević. Radovi su objavljeni u zborniku radova “Evropa i Dunav”.

Zahvaljujemo se gostima konferencije, autorima i svima koji su doprineli izradi Zbornika, koji će nesumnjivo imati veliki doprinos u razumevanju geopolitike Dunava. 

ç