Misija i vizija

Institut za političke studije je naučnoistraživačka institucija sa sedištem u Beogradu, aktivna u oblasti društvenih nauka već gotovo 50 godina.

Kroz pola veka rada, Institut se razvio u modernu i samostalnu naučnu ustanovu, osposobljenu da vrši složena društvena istraživanja. U skladu s tim, Institut je uključen u fundamentalne nacionalne i međunarodne istraživačke projekte, naročito one koji proučavaju političke institucije i procese; razvoj političke teorije i njene fundamentalne koncepte; identitet i političku kulturu; evropske odnose i međunarodnu politiku; kao i savremene trendove u političkim naukama.

Svojim radom, Institut se etablirao kao referentna ustanova za istraživanja u oblasti politike u Srbiji i šire. Naši istraživači su potpuno osposobljeni ne samo da analitički objašnjavaju fenomene, već i da pristupe kompleksnim istraživanjima, koristeći najsavremenije analitičke i kvantitativne alate. U tom smislu, Institut redovno produkuje dubinske i argumentovane analize, ali i prognoze budućih trendova; a isto tako kreira koncepte razvoja institucija i modela javnih politika – u skladu sa svojom orijentacijom ka modernizaciji političkog života u celini.

Institut svoje ciljeve ostvaruje kroz organizaciju istraživanja; kroz bogatu izdavačku delatnost koja obuhvata sedam časopisa na srpskom i engleskom jeziku, kao i niz relevantnih monografija, zbornika i drugih publikacija; kroz organizaciju skupova i naučnih konferencija. Institut takođe pruža usluge u oblasti društvenih delatnosti, kao što su istraživanja javnog mnjenja, konsultantske usluge, politički marketing, izrada predloga javnih politika, i druge usluge.

Aktivnosti Instituta obavlja posvećen istraživački tim, koji obuhvata profesionalce odličnih naučno-istraživačkih kompetencija (politikologe, pravnike, sociologe, psihologe, komunikologe, ekonomiste), te omogućava interdisciplinarni i temeljni pristup izradi analiza, projekcija i modela. Institut je autonoman u svojim aktivnostima, te uspešno čuva dignitet nezavisne naučne institucije, čiji se istraživači ističu kritičkim i objektivnim odnosom prema predmetu istraživanja.

Institut za političke studije je kroz celokupno delovanje zadržao osnovnu svrhu – kreiranje kvalitetnih naučnih istraživanja, koja stavlja na raspolaganje pripadnicima akademske zajednice, medijima, kreatorima politika i donosiocima odluka, ali i opštoj javnosti, tj. svim zainteresovanim građanima. Upravo zbog toga, svi časopisi koje Institut izdaje nalaze se na ovom sajtu, otvoreni za posetioce.

ç