Tema broja

DOMETI I MOGUĆNOSTI LOKALNE DEMOKRATIJE U SRBIJI

OGLEDI I STUDIJE

DIPLOMATIJA SRBIJE U ODVRAĆANJU

Diplomatija predstavlja prvu liniju promovisanja i odbrane nacionalnih interesa i jedan od izvora moći, zajedno sa vojnim, ekonomskim, informacionim i drugim. Značaj i kompleksnost diplomatije za Srbiju u uslovima savremenih međunarodnih odnosa možda se . . .

periodika Srpska politička misao 3/2023

Prijavi se za newsletter

ç