Redakcija

Glavni i odgovorni urednik:
Dr Marija Đorić, viši naučni saradnik

Redakcija časopisa:
Ljubiša Despotović
Dejana Vukasović
Dragana Kolarić
Vladan Petrov
Eugen Strautiu
Dejan Antić
Slobodan Popović

Savet časopisa:
Sima Avramović
Mile Bjelajac
Radovan Radinović
Darko Tanasković
Milenko Dželetović
Goran Matić
Bojan Dobovšek
Snežana Nikodinovska Stefanovska
Marius Vacarelu
Markéta Kocmanová

Sekretar redakcije:
Vanja Glišin
Strahinja Obrenović

Poslovni sekretar:
Smiljana Paunović

Prijavi se za newsletter

ç