O časopisu

Časopis “Politika nacionalne bezbednosti” predstavlja akumulaciju savremenih promišljanja o uticaju politike na proces izgradnje i funkcionisanje sistema nacionalne bezbednosti moderne države. Časopis je nastao iz zbornika “Srbija”, koji je redovno izlazio četiri godine i prevashodno se bavio temama iz domena odbrambene i bezbednosne politike, te bezbednosnih rizika i pretnji. Odlukom Naučnog veća Instituta za političke studije, ovaj zbornik od 2013. godine postaje prvo tematski godišnjak, a zatim i časopis “Politika nacionalne bezbednosti”. Redakcija ima za cilj da sa naučnog stanovišta analizira i proučava različite aspekte nacionalne i međunarodne bezbednosti, a naročito ulogu države i političkih struktura u kreiranju bezbednosnog okruženja, posebno u kontekstu 21. veka i asimetričnih bezbednosnih pretnji kojima je savremena država izložena.
Časopis izlazi dva puta godišnje, u aprilu i novembru.

Izdavač: Institut za političke studije, Beograd

ISSN: 2334-959X

DOI: 10.22182/pnb

Prijavi se za newsletter

ç