Redakcija

E-mejl:

Izdavač:

 • Institut za političke studije

Za izdavača:

 • Živojin Đurić

Glavni i odgovorni urednik:

 • Momčilo Subotić

Članovi redakcije:

 • Momčilo Subotić
 • Dragan Marković
 • Zoran Milošević
 • Jovan Bazić
 • Vladan Stanković
 • Sanja Šuljagić
 • Dragan Jovašević
 • Aleksandra Mirović
 • Miodrag Radojević

Savet časopisa:

 • Miroljub Jevtić
 • Nikola Žutić
 • Dragan Novaković
 • Darko Marinković
 • Braco Kovačević
 • Uroš Šuvaković
 • Snežana Grk
 • Dimitrij Konstatinovič Beznjuk
 • Petar Kovačič Peršin
 • Mihail Lobanov

Sekretari redakcije:

 • Jelena Todorović
 • Dušan Dostanić

Poslovni sekretar:

 • Smiljana Paunović

Prijavi se za newsletter

ç