Uputstva za autore

Uputstvo za autore možete preuzeti OVDE.

Autori  su  u  obavezi  da  prilikom  slanja  radova  dostave  i izjavu da taj rad nije ranije objavljivan, tj da rad nije autoplagijat  ili plagijat. Izjava može da se preuzme OVDE.

Tekstove slati u elektronskom obliku na adresu [email protected]

Prijavi se za newsletter

ç