O časopisu

“Administracija i javne politike” je naučni časopis čija je oblast interesovanja javna uprava i analiza javnih politika. Aktuelnost ovih tema je evidentna kako u zemljama u tranziciji, tako i u razvijenijim državama. Savremeni procesi složenih upravnih sistema zahtevaju kontinuirano proučavanje, kako kroz posmatranje i analizu iz ugla teorije tako i kroz traženje konkretnih načina za rešavanje brojnih problema sa kojima se suočava moderna administracija u praksi. Sa druge strane, analiza javnih i praktičnih politika, ne samo u lokalnom i nacionalnom, već i u globalnom kontekstu, ima sve veći značaj u oblasti društvenih nauka. Naučno proučavanje javnih politika treba da doprinese novoj perspektivi sagledavanja savremenih društvenih procesa i ponudi rešenja za unapređenje stanja u brojnim oblastima, od čega najveću korist imaju sami građani. Redakcija namerava da kroz radove istraživača i stručnjaka iz zemlje i inostranstva ponudi odgovore na probleme sa kojima se suočava javna administracija, kao i da ponudi modele redizajniranja javnih politika u Republici Srbiji, te da doprinese njihovoj analizi i proučavanju.

Časopis izlazi tri puta godišnje.

Izdavač: Institut za političke studije, Beograd

ISSN: 2406-2529

DOI: 10.22182/ajp

 

Prijavi se za newsletter

ç