Izaberi jezik:
Tema broja

SPECIJAL 2017

USTAV REPUBLIKE SRBIJE I LЈUDSKA PRAVA

Rad se bavi analizom odredaba o ljudskim pravima u Ustavu Republike Srbije. Cilj je da se prikaže kako je ova materija regulisana u Ustavu, kao i kakve su posledice ovakvog njihovog regulisanja, sa aspekta primene. Takođe, posebna pažnja posvećena je ograničenjima . . .

USTAVNI PRINCIPI IZBORNOG SISTEMA

U trenutku kada je naš Ustav navršio deceniju svoje primene, a polazeći od značaja i funkcije izbora u savremenim demokratijama, namera nam je da analiziramo ustavne principe izbornog sistema. To su: princip opšteg prava glasa, princip jednakog prava . . .

periodika Srpska politička misao specijal 2017 specijal/2017

Prijavi se za newsletter

ç