Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2016

ЕПИСТЕМОЛОШКА ПИТАЊА О ФИЛОЗОФИЈИ, ТЕОРИЈИ И ПОЛИТИЦИ У ГРАНИЧНИМ ЗОНАМА МОДЕРНОСТИ, ПОСТМОДЕРНЕ И САВРЕМЕНОСТИ

У овом тексту аутор нуди расправу историјских контрадикција између три формације: (а) западне модерности 20. века, (б) кризе модернизма са појавама . . .

AIDS AND ARTISTIC POLITICS

У овом раду аутор истражује уметничке одговоре на АИДС епидемију у оквиру како промена политичког као таквог током осамдесетих година 20. века, . . .

ДЕЦЕНТРИРАЊЕ СВЕТА ПОСЛЕ КОЛОНИЈАЛИЗМА: СТРАТЕГИЈЕ СУПРОТСТАВЉАЊА ОД КРАХА ЦИВИЛИЗАТОРСКЕ МИСИЈЕ ДО УСПОНА НОВОГ ОРИЈЕНТАЛИЗМА

Аутор анализира допринос постколонијалних студија супротстављању западној хегемонији, децентрирању света који су колонизовале евроцентричне . . .

ПИТАЊА ТЕОРЕТИЗАЦИЈЕ СУБЈЕКТИВИТЕТА И ИДЕНТИТЕТА У ДРУШТВУ НАКОН ПОСТМОДЕРНОГ ДОБА: ДРУГОСТ И РАЗЛИКА КАО ПОЛИТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ

У овом тексту анализиране су категорије субјективитета и идентитета и њихов однос према концепту разлике која се може сматрати једним од кључних . . .

периодика Српска политичка мисао специјал 2016 специјал/2016

Пријави се за билтен