Izaberi jezik:
Tema broja

IDENTITET I INSTITUCIONALNE PROTIVREČNOSTI U POLITIČKOM SISTEMU

KOLEKTIVNI IDENTITET U SRBIJI DANAS

U tekstu je reč o sadržaju, smislu i oblikovanju kolektivnog identiteta pomoću simboličnih, vrednosnih i strukturnih sredstava kulture. S obzirom na to da je uzajamna saznajna povezanost individualnog i kolektivnog identiteta najeklatantnija u sferi kulture, . . .

SOKOLSTVO I MLADA BOSNA

Rad se bavi istraživanjem veze koja je mogla postojati između Mlade Bosne i sokolstva, pre svega u kontekstu sprovođenja Sarajevskog atentata. Autorka je došla do zaključka da su mnogi pripadnici Mlade Bosne u isto vreme bili i članovi sokolskog pokreta, . . .

PROTIVREČNOSTI GLOBALIZACIJE I MODELI MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA

OBAVEŠTAJNI RAD I DIPLOMATIJA

Savremene obaveštajne i diplomatske aktivnosti vezuju se za nastanak modernih država. Ipak, od kada istorija pamti i zapisuje odnose između društvenih grupa, postoji u izvesnoj meri i obliku i obaveštajna aktivnost i diplomatija. Skoro svi stari narodi . . .

PRAVO I POLITIKA

SUBJEKTIVNI OKVIRI PROTIVTUŽBE

U ovom radu se uporednopravnim metodom analizira razvoj instituta protivtužbe u srpskom i nemačkom pravu imajući u vidu da srpsko parnično procesno pravo deli tradiciju sa nemačkim parničnim procesnim pravom. U nemačkoj sudskoj praksi i teoriji se razvilo . . .

OGLEDI I STUDIJE

DECENTRALIZACIJA U SRBIJI – EKONOMSKI ASPEKTI

Decentralizacija u poslednjih 15 godina spada u jednu od zastupljenih tema u naučnoj analizi. Značaj teme je dobrim delom nastao kao posledica debata u političkim i ekonomskim raspravama o raspodeli nadležnosti između određenih nivoa vlasti. Različite . . .

periodika Srpska politička misao 4/2016

Prijavi se za newsletter

ç