Izaberi jezik:
Tema broja

INSTITUCIONALNE REFORME I JAVNE POLITIKE

USTAVNA RASPRAVA I BRISELSKI SPORAZUM
PRAVO I POLITIKA

POLITIČKO-PRAVNE DILEME O ZLOČINU AGRESIJE

Međunarodno krivično pravo kao sistem pravnih propisa sadržanih u aktima međunarodne zajednice, ali i u nacionalnom (internom) krivičnom zakonodavstvu pojedinih država predviđa krivičnu odgovornost i kažnjivost za veći broj međunarodnih krivičnih . . .

AKTUELNO
periodika Srpska politička misao 4/2014

Prijavi se za newsletter

ç