Tema broja

SRBIJA: AKTUELNI POLITIČKO-EKONOMSKI PROCESI

USPON POPULIZMA I STRANAČKE POLITIKE U SRBIJI

Istraživanje populizma je već duže vreme prisutno u politikologiji, a poslednjih godina je došlo do velike proliferacije radova. Ipak, noviji radovi koji analiziraju populističke taktike političkih stranaka u Srbiji su relativno malobrojni. U dosadašnjoj . . .

TEORIJA POLITIKE I POLITIČKA FILOZOFIJA
SAVREMENI MEĐUNARODNI ODNOSI I EVROPSKA UNIJA

WORLD TRENDS FROM 2022

Rad je nastao u okviru naučnoistraživačkog projekta „Republika Srbija i izazovi u međunarodnim odnosima 2022. godine“, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvija Republike Srbije, a realizuje Institut za međunarodnu politiku . . .

EVROPSKA UNIJA U „POTRAZIˮ ZA LEGITIMITETOM

Evropska unija je projekat bez presedana na evropskom prostoru a svakako i u međunardonim odnosima. Jedan od glavnih problema u njenom proučavanju bio je, i još uvek je, utvrđivanje njene prave prirode. Za potrebe našeg rada prihvaćeno je određenje . . .

POSTOJI LI RAST DESNOG POPULIZMA U EVROPI?

Tokom poslednjih godina učestalo se govori o rastu desnog populizma u Evropi. Pri tome najčešće nije reč o vrednosno neutralnoj izjavi, nego se taj navodni rast predstavlja kao izazov, ako ne i kao opasnost za demokratiju, pa čak i Zapad u celini. U . . .

OGLEDI I STUDIJE
periodika Srpska politička misao 3/2022 3/2022

Prijavi se za newsletter

ç