Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ИЗАЗОВИ ОСТВАРИВАЊА ЕФИКАСНЕ И ДЕЛОТВОРНЕ НАДЗОРНЕ ФУНКЦИЈЕ ПАРЛАМЕНТА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ИНТЕРПЕЛАЦИЈУ

Предмет рада је анализа правно-политичких и институционалних претпоставки превођења института интерпелације из садржине уставних и пословничких . . .

ПРАВО И ПОЛИТИКА
ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ
периодика Српска политичка мисао 3/2019 3/2019

Пријави се за билтен