Izaberi jezik:
Tema broja

JAVNA UPRAVA I POLITIČKI SUBJEKTI

POLITIČKA TEORIJA I FILOZOFIJA POLITIKE

KROČEOVA KRITIKA ROMANTIZMA

Romantizam predstavlja jedan od najuticajnijih, ali istovremeno i najviše kritikovanih intelektualnih pokreta u evropskoj istoriji. U ovom radu autor se bavi Kročeovom kritikom romantizma. U prvom delu razmatra se Kročeov odnos prema romantizmu, imajući . . .

„MEKA“ MOĆ VLADARA NOVOG DOBA

Cilj rada je pokazati prikriven zaokret od demokratije ka korporativnoj vlasti kao procesa stvaranja novog sveta, oblikovanog od strane vladajuće klase čija financijska i politička moć koristi sve najvažnije komunikacijske institucije modernog društva. . . .

STILOVI I MODELI LIDERSTVA U POLITICI

Politički ambijent odiše nestabilnošću, koja može biti kreirana dejstvom različitih faktora. Priroda političke nestabilnosti zahteva spremnost i sposobnost nosioca političke moći, da pronađe mehanizme uspostavaljanja nove političke ravnoteže i . . .

OGLEDI I STUDIJE
OSVRTI I PRIKAZI
periodika Srpska politička misao 3/2014

Prijavi se za newsletter

ç