Изабери језик:
Тема броја

ЈАВНА УПРАВА И ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПОЛИТИКЕ

САВРЕМЕНА КОМУНИТАРИСТИЧКА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА – ПРИКАЗ ЈЕДНОГ САВРЕМЕНОГ ПОЛИТИКОЛОШКОГ СТАНОВИШТА

У раду се даје концизан и прегледан приказ тзв. комунитаристичке политичке теорије која је једна од доминантнијих социолошко-политиколошких . . .

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МОГУЋНОСТ ПРОУЧАВАЊА РАЗВИЈЕНОСТИ ОПШТИНА ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ ПРИМЕНОМ МУЛТИВАРИЈАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ

У раду се разматрају социоекономска ситуација и развој општина у Федерацији БиХ. У обзир су узети одговарајући социоекономски показатељи у . . .

периодика Српска политичка мисао 3/2014

Пријави се за билтен