Izaberi jezik:
Tema broja

DRŽAVA I SAVREMENI POLITIČKI PROCESI

TRANZICIJA I MODERNIZACIJA

U radu se iznose rezultati teorijsko-empirijskog istraživanja odnosa procesa tranzicije i modernizacije. U metodološkom postupku primenjena je teorijska analiza klasičnih shvatanja o modernizaciji i njenim vrednostima, kao i sekundarna analiza sadržaja . . .

SRBIJA U SENCI NOVOG SVETSKOG EKONOMSKOG PORETKA

U ovome radu se analiziraju integracioni procesi, ne samo zbog regionalne povezanosti među državama, već zbog toga što ti procesi imaju svoje velike ekonomske prednosti. Takođe, analiziraju se velike strukturne nejednakosti globalne ekonomije koje su . . .

DRŽAVA I TEHNOLOGIJA

Država je politički činilac koji u najvećoj meri može da utiče (i faktički utiče) na razvoj i širenje tehnologije. Tokom istorije veza između države i tehnologije je uvek bila komplek­sna neki autori zaključuju da je tehnologija imala presudnu . . .

OGLEDI I STUDIJE

EKONOMSKI EFEKTI STARENJA STANOVNIŠTVA

U radu se analiziraju krupne demografske promene kod nas i u svetu, koje se prvenstveno ogledaju u permanentnom procesu starenja stanovništva. Posebno se razmatraju ekonomski aspekti starenja populacije. Zbog pogoršanog odnosa broja onih koji rade prema . . .

MEDIA ADDICTION BY UNIVERSAL INDICATORS

With explosion of technological innovation, people tend to deve­lop an addiction to new media such as mobile devices, computers, and gaming consoles. This study expands the previous research by addres­sing the overall (new and old) media addiction in Serbia . . .

OSVRTI, PRIKAZI, POLEMIKE
periodika Srpska politička misao 3/2013

Prijavi se za newsletter

ç