Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ ДЕМОКРАТСКИХ МОДЕЛА

ГРАЂАНСКА НЕПОСЛУШНОСТ: О ТЕОРИЈСКИМ И ЕМПИРИЈСКИМ УСЛОВИМА РАЗВОЈА ИДЕЈЕ, КОНТРОВЕРЗНОСТИ ТЕРМИНА И КОНТЕКСТУАЛНОМ ОКВИРУ ПРАКСЕ

Ауторка у раду разматра теоријске и емпиријске услове који су морали да се стекну да би се могла развити модерна идеја грађанске непослушности . . .

THEOCRACY IN THE MODERN WORLD

Modern Western world in political sense propagates secular prin­ciple of political organization. This means separation between the state and religion. But even in the most important Western states seculariza­tion has not been completely accepted. Even superficial . . .

ЛИБЕРАЛИЗАМ VS ДЕМОКРАТИЈА: ОГРАНИЧАВАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ ДЕМОКРАТИЈЕ - ИСКОРАК КА ИЗГРАДЊИ ГЛОБАЛНОГ НИХИЛИСТИЧКОГ ДРУШТВА

Аутор у раду анализира кризу западне демократије у њеној политичкој димензији, која је започела још 70-их година прошлог века, а интензивирана . . .

ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА И СВЕТСКА ПОЛИТИКА

РЕГИОНИ У “СТАРОМ” И “НОВОМ” МЕЂУНАРОДНОМ РЕГИОНАЛИЗМУ: УСПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ “НИВОА АНАЛИЗЕ” СВЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ

Рад се бави оствареним разумевањем региона као “покретачке силе светске политике” у “новом” међународном региона­лизму. Предочени су остварени . . .

ИСТРАЖИВАЊА
ОГЛЕДИ О СРБИЈИ
ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ
ПОЛИТИЧКА ТРАДИЦИЈА
ПРИКАЗИ
периодика Српска политичка мисао 3/2009

Пријави се за билтен