Изабери језик:
Тема броја

РАЗВОЈ НАУКЕ И НАУЧНЕ САРАДЊЕ НА БАЛКАНУ

УЛОГА ФРАНЦУСКЕ У ОСНАЖИВАЊУ НАУКЕ У СРБИЈИ И НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ: ИЗМЕЂУ НАУЧНЕ САРАДЊЕ И НАУЧНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

Француска има дугу традицију политичког, економског, културног и научног утицаја у региону Балкана, а историјски посебно у Србији и државама . . .

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈА – ЕУ НАСУПРОТ СРБИЈЕ, СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

Током последњих деценија, ЕУ се посебно фокусирала на успостављање једнаких могућности и једнаког третмана жена и мушкараца у свим сферама . . .

ПОЛИТИКА ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И ИНТЕГРАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У РЕФОРМИСАНИ ЕВРОПСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОСТОР

У овом раду се разматра политика истраживања и иновација у Европској Унији у контексту реформе Европског истраживачког простора, са посебним . . .

МЕЂУУНИВЕРЗИТЕТСКА САРАДЊА ФРАНЦУСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ И УЛОГА ФРАНЦУСКОГ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА У ОСНАЖИВАЊУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Високо образовање има кључну улогу у развоју једне земље и друштва. Сарадња између различитих универзитета и образовних институција на међународном . . .

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДАЈУ ЛИ ЉУДСКА ПРАВА МОГУЋНОСТ ЗА ОСНАЖИВАЊЕ ДРУШТВЕНО ОСЈЕТЉИВИХ ГРУПА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ?

Дјеца, особе са онеспособљењем, млади, жене, стари, жртве насиља, неписмени, особе које живе у руралним дијеловима, чланови одређених мањинских . . .

ERRATUM: „ГЛОБАЛНА БРИТАНИЈА” У МЕЂУНАРОДНОЈ ПОЛИТИЦИ И СТРАТЕШКЕ ОПЦИЈЕ СРБИЈЕ У ОДНОСИМА СА УЈЕДИЊЕНИМ КРАЉЕВСТВОМ (број 2/2023, Vol. 80, стр. 159)

Техничком грешком Уредништва из рада је изостављена информација о финансирању научно-истраживачког рада НИО у оквиру које је рад настао. Оригиналном . . .

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 4/2023 4/2023

Пријави се за билтен