Tema broja

SRBIJA – SAVREMENI SOCIJALNI I POLITIČKI IZAZOVI

OGLEDI I STUDIJE

ZAŠTITA PRAVA PRIVATNOSTI NA RADNOM MESTU

Pravo na privatnost odnosno privatni i porodični život, dom i prepisku kao jedno od ljudskih prava garantovano je Ustavom Republike Srbije i brojnim međunarodnim aktima. Zaposleni kao ljudsko biće takođe uživa ovo pravo. Rad pred nama bavi se pitanjima . . .

periodika Srpska politička misao 2/2021 2/2021

Prijavi se za newsletter

ç