Tema broja

ISTORIJA POLITIČKIH IDEJA

MASARIK I SRBI: POLITIČKE IDEJE

U članku se proučavaju sličnosti i veze između političkih ideja Tomaša Masarika i najznačajnijih srpskih intelektualaca njegovog doba – Jovana Cvijića, Jovana Skerlića, Stojana Novakovića, Nikolaja Velimirovića i drugih. Pokazano je da su te bliskosti . . .

OGLEDI I STUDIJE

IZBORI U HRVATSKOJ 2020: KRAJ DVOPARTIZMA?

Od 2000. godine, dva velika politička bloka dominiraju partijskim sistemom Hrvatske: konzervativni, okupljen oko Hrvatske demokratske zajednice, odnosno levo-liberalni, okupljen oko Socijaldemokratske partije. Dinamika odnosa ove dve grupacije ukazuje na . . .

PRAVO I POLITIKA

REFLEKSIJE O PRAVNOM NIHILIZMU

Pravni nihilizam se u tekstu rada poima kao selektivna, proizvoljna i neformalna političko-komandna primena prava koja rezultira njegovom zloupotrebom. Kao pravni nihilisti detektuju se politički akteri, pravosudni funkcioneri i građani i sve njih karakteriše . . .

ZABRANA TELESNOG KAŽNJAVANJA DECE U SRBIJI

Razmatrajući Drugi i Treći periodični izveštaj Republike Srbije o ostvarivanju prava dece garantovanih Konvencijom o pravima deteta, Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta uputio je našoj zemlji 41 preporuku za unapređenje dečjih prava, među kojima . . .

periodika Srpska politička misao 2/2020 2/2020

Prijavi se za newsletter

ç