Izaberi jezik:
Tema broja

GLOBALIZACIJA I INSTITUCIONALNI MODELI

ISLAM­SKI HE­AR­TLAND

Opadanjem relativne moći SAD i Zapada dovedeni su u pitanje teorijsko-koncepcijski i praktični temelji na kojima je (bila) zasnovana njihova svetska dominacija. U radu se preispituju zakonitosti klasične geopolitike i zaključuje da su se pojavili novi . . .

O POLITIČKOJ OPOZICIJI

U ovom radu obrađeno je nekoliko elemenata koji utiču na položaj opozicije u političkom sistemu. Posle uvodnog dela koji definiše opoziciju i njeno delovanje, obrađuje se politički odnos vlade i opozicije. Vremenom nastaje institucionalizovana opozicija . . .

PRAVO, POLITIKA, EKONOMIJA
OGLEDI I STUDIJE

EKU­ME­NI­ZAM I TO­LE­RAN­CI­JA

Raskol u hrišćanstvu desio se 1054. godine, i hrišćanstvo se podelilo na Istočno (pravoslavno) i Zapadno (katoličko). Na zapadu se javlja Rim kao centar katoličke crkve, dok na istoku jača uticaj Ruske pravoslavne crkve. Podsetimo se, polaganjem bule, . . .

PRIKAZI
periodika Srpska politička misao 1/2017

Prijavi se za newsletter

ç