Tema broja

PROMIŠLJANJE POLITIČKIH FENOMENA - TEORIJA I PRAKSA

IGRA UVERAVANJA U VELIKIM GRUPAMA

U tekstu istražujem primenu teorije igara na političke fenomene u velikim grupama (više od dva igrača). Fokusiram se na problem kolektivnog delanja u okviru igre uveravanja (assurance game). Nakon izlaganja opšteg oblika sa dva igrača, pokazujem kako . . .

PRAVO I POLITIKA
OGLEDI I STUDIJE
periodika Srpska politička misao 1/2020 1/2020

Prijavi se za newsletter

ç