Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKO-EKONOMSKI RAZVOJ I KORUPCIJA

KORUPCIJA U EVROPSKOJ UNIJI

Korupcija u EU je u usponu i učinila da se tokom poslednje tri godine šteta sa 120 milijardi povisi na 328 milijardi evra. Istraživanje Antikorupcijske agencije Evropske unije, kao i direktorata pravde EU, sadrži i podatke iz policije i tužilaštva Unije . . .

KORUPCIJA I EKONOMSKI RAZVOJ

U radu se analizira veoma složeni fenomen korupcije sa aspekta njenog uticaja na ekonomski razvoj. Pokazuje se koliko velika endemska korupcija, koja je zastupljena i u Srbiji, nanosi velike štete privredi i društvu, razara institucije sistema i onemogućava . . .

DRŽAVNO-PRAVNA TRADICIJA
OGLEDI I STUDIJE

ISKUŠENJA MEDIJSKE TRANZICIJE

Promene koje se događaju u medijskim sistemima postsocijalističkih zemalja deo su ukupne tranzicije koja je zahvatila ove zemlje. Radi se o procesu prilagođavanja i prihvatanja principa i standarda koji su nastali u zemljama koje se smatraju demokratskim, . . .

OSVRTI I PRIKAZI
periodika Srpska politička misao 1/2014

Prijavi se za newsletter

ç