Tema broja

NASILJE NAD ŽENAMA

FEMICID – KO NAS UBIJA?

Svake godine u svetu 60 000 žena bude nasilno ubijeno, a mizogina praksa ubijanja žena samo zato što su žene, postojala je mnogo pre nego što je za njih skovan izraz femicid. U radu se hronološki analzira istorijat nastanka ovog pojma i značenja koja . . .

STUDIJE I OGLEDI

Prijavi se za newsletter

ç