Izaberi jezik:
Tema broja

ZAŠTITA POSEBNO OSETLJIVIH GRUPA TOKOM PANDEMIJE KOVID

MAPIRANJE ZAKONOM DEFINISANIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U REPUBLICI SRBIJI ZA ŽENE I DECU ŽRTVE NASILJA U PORODICI I NJIHOVO RAZMATRANJE U KONTEKSTU ODGOVORA NA KRIZNU SITUACIJU IZAZVANU KORONAVIRUSOM

Predmet članka bio je normativni okvir kojim su definisane usluge socijalne zaštite i njihovo ostvarivanje u praksi u kontekstu odgovora na kriznu situaciju izazvanu koronavirusom. Cilj je bio da se ustanovi koje usluge socijalne zaštite namenjenih ženama . . .

periodika Socijalna politika 2/2021 2/2021

Prijavi se za newsletter

ç