Tema broja

POLOŽAJ OSOBA SA INVALIDITETOM U SRBIJI

U POTRAZI ZA SIGURNOŠĆU

Prema Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom propisana su jednaka prava na zapošljavanje svim osobama sa invaliditetom, što zahteva velike promene u politikama zapošljavanja ove populacije svuda u svetu. Svrha ovog teksta je da prikaže probleme i . . .

Prijavi se za newsletter

ç