Izaberi jezik:
Tema broja

USPOSTAVLJANJE SISTEMA KVALITETA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

PROCESI STANDARDIZACIJE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Uvođenje sistema kvaliteta bio je jedan od ključnih strateških ciljeva reforme sistema socijalne zaštite. Strategijom razvoja socijalne zaštite bilo je predviđeno da se propisi kojim se definišu standardi usluga i njihova implementacija ostvare do kraja . . .

STRUČNI POSLOVI U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Donošenjem novog zakona Republika Srbija je konačno dobi­la jedan od krovnih dokumenata reforme socijalne zaštite. Uve­den je sistem kvaliteta po kojem su svi pružaoci usluga u obavezi da ispune propisane standarde, kao i da kontinuirano unapređuju . . .

OSVRTI, PRIKAZI, POLEMIKE
OGLEDI I STUDIJE

REFORMA SOCIJALNE POLITIKE U KINI

Transformacija kineskog društva je otpočela sa tržišno orjentisanim ekonomskim reformama 1978. godine koje su inicirale čitav niz promena u svim ostalim društvenim sferama. Reforme u svim sferama sistema su u tom periodu bile neophodan odgovor na brojne . . .

Prijavi se za newsletter

ç