Izaberi jezik:
Tema broja

O NEKIM ASPEKTIMA NACIONALNOG IDENTITETA

OSLOBOĐENJE, SLOBODA I DRŽAVA

Autor u svojim razmatranjima polazi sa stanovišta prepoznate više uzročnosti istorijskog nastanka i razvoja srpskog pitanja. Kao primarna svojstva ističe izrazitu istoričnost i političnost nacionalnog pitanja u prošlosti i sadašnjosti. Razlikujući . . .

AKTUELNO

HRVATSKA NA PUTU SRBIJE U EVROPSKU UNIJU

Autor u ovom članku analizira ulogu Hrvatske u procesu učlanjenja Srbije u Evropsku uniju. Cilj je da se ukaže na kontinuitet hrvatske politike prema Srbima, koja je rezultirala etničkim čišćenjem sa elementima genocida nad srpskim narodom u Republici . . .

ULOGA OCD U EVRO-INTEGRACIJAMA

Ovim radom želim da skrenem pažnju na položaj i ulogu organizacija civilnog društva u Srbiji i na otvorenost lokalne/državne vlasti za saradnju s tim organizacijama. Autori koji su se do sada bavili pitanjima OCD u najvećoj meri su se ograničavali na . . .

OGLEDI I STUDIJE

СОВЕТСКИЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖЕНСКОГО ТРУДА В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

В 1960-1970-х гг. во многих странах с различными эко­номическими и политическими системами женщины составляли основной прирост рабочей силы. Особен­ности . . .

MASMEDIJI, MASOVNA KULTURA I POLITIČKA KOMUNIKACIJA

Prijavi se za newsletter

ç