Izaberi jezik:
Tema broja

TEORIJSKI KONCEPT NACIONALNE DRŽAVE I SRPSKI ETNOS

NAROD I NACIJA - teorijske škole i pravci

Koncepti društvenih termina Narod i Nacija nisu jednoznačajni, iako se u uobičajenoj terminologi­ji (komunikaciji) često izjednačavaju. S obzirom na procese poznate kao globalizacija, koji su zahvatili međunarodnu zajednicu tokom 20. veka, a koji će . . .

SRPSKO PRAVOSLAVLJE I MENTALNI SKLOP SRBA

Religije su uvek igrale veliku ulogu u stvaranju mentalnog sklopa svojih sledbenika. Tako je pravoslavlje uticalo na stvaranje srpskog mentalnog sklo­pa. Mentalna struktura Srba je impregnirana pravoslavljem. Od srednjeg veka, posebno od formiranja autokefalne . . .

EVROATLANTSKO RASRBLJAVANJE CRNE GORE

U članku se raspravlja o srpskom jezičkom i istorijskom korenu crnogorskog identiteta, kao i o savremenom evroatlanstkom procesu rasrbljavanja Crne Gore. Poništavanje srpskog jezika kao jezika većinske Crne Gore i donošenje odluke o novom nazivu jezika, . . .

GEOPOLITIKA I ĆIRILICA

Izbor pisma nikada nije neutralan po smislu, jer uvek sa sobom nosi kulturalne vrednosti i obeležja, odnosno označava pripadnost određenoj tradiciji, ali i određene ideološke i političke poruke. Izbor pi­sma u našoj sredini (ćirilica ili latinica) . . .

DRŽAVA, PRIVREDA I NEOLIBERALNA TRANZICIJA

NEPRIMERENO BOGAĆENJE I KORUPCIJA U SRBIJI

Ovaj članak skreće pažnju na poboljšanje metoda neophodnih u rešavanju slučajeva visoke korupcije i organizacije državnih organa za sprovođenje zakona u uspešnoj borbi protiv korupcije i svih drugih teških krivičnih dela. Pre svega, reč je o organizaciji . . .

OGLEDI I STUDIJE

ISLAMSKA ESHATOLOGIJA

Predstavljeno je višestruko složeno i naučnoj i stručnoj javnosti nedovoljno poznato pitanje islamske eshatologije. Nastojeći da se taj problem što preciznije i objektivnije razmotri uspostavljena je određena vremenska vertikala na čijem početku je . . .

MILOVA RAZMIŠLJANJA O PREDSTAVNIČKOJ VLADI

Cilj rada je da putem analize sadržaja najznačajnijih političkih dela Džona Stjuarta Mila izloži osnovne postavke Milovog koncepta predstavničke vlade, kao i da pruži podrobnu analizu ključnih argumenata koje je čuveni mislilac izneo u prilog tezi . . .

NAUČNA POLEMIKA

NEADEKVATNA ODLUKA SUDA

Nadziđivanje ili nadogradnja stambenih zgrada je predviđena zakonom u cilju sanacije ravnih krovova zbog prokišnjavanja, odnosno u širem smislu radi zaštite stambenog fonda. Dakle, izgradnja stambe­nih ili poslovnih jedinica je sekundarna u odnosu na . . .

MEDIJI I KOMUNIKACIJE

KREATIVNO VOĐSTVO

Kreativno vođstvo je kompleksan pojam i njegovo određenje podrazumeva posedovanje znanja iz oblasti kreativnosti, vođstva i upravljanja promenama. Da bi nešto bilo označeno kao kreativno potrebno je da zadovolji sledeće kriterijume: kriterijum novine . . .

Prijavi se za newsletter

ç