Izaberi jezik:
Tema broja

ISKUŠENJA SRPSKOG NACIONALNOG IDENTITETA

RAZLIČITA SHVATANJA SRPSKE POLITIČKE KULTURE

Predmet ovog rada su različita shvatanja srpske po­litičke kulture. Ukazuje se na postojanje tri razli­čita pristupa proučavanju srpskog političkog obrasca. Prvi deo rada bavi se shvatanjima koja srpsku političku kulturu tumače kao u osnovi valjanu, . . .

DRUŠTVO I POLITIČKI SISTEM

POLITIČKI SISTEM MEĐURATNE ITALIJE

U ovom radu autor se pozabavio političkim sistemom italijanskog fašizma u međuratnom periodu. Autor u radu kombinuje nekoliko naučnih metoda kako bi predmetu istraživanja prišao sveobuhvatno, primenjujući: generički metod, uporedni metod, me­tod posmatranja, . . .

OMBUDSMAN I „LOŠA UPRAVA“

Autor objašnjava vezu između institucije ombudsmana i izraza loša uprava („maladministration“). U protekla dva veka, ombudsman je evoluirao od klasičnog nadzornika nad državnom upravom do modela institucije koja preuzima sve veću odgovornost za zaštitu . . .

DRŽAVA, TRANZICIJA, GLOBALIZACIJA

GLOBALIZACIJA I SVETSKA EKONOMSKA KRIZA

Studiju “Globalizacija i svetska ekonomska kriza” čini nekoliko celina, od čega se izdvajaju dve glavne. U prvoj, naznačene su karakteristike i savremene definicije globalizacije kao paradigmalnog procesa svetske privrede. Drugi deo, daje prikaz uzroka . . .

RELIGIJA, KULTURA, BEZBEDNOST

Prijavi se za newsletter

ç