Izaberi jezik:
Tema broja

NEKI ASPEKTI EVROPSKIH I MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA pr2/2017

AKTUELNO
OGLEDI I STUDIJE
IZ POLITIČKE I PRAVNE ISTORIJE

ASIMILACIJA I PRAVO GRAĐANSTVA

Predmet istraživanja ovog članka je pravna regulativa antičkog Rima koja se tiče oslobađanja robova i, posebno, dodeljivanja rimskog prava građanstva tim ljudima.Reč je o oslobođenju roba od strane privatnog lica, njegovog vlasnika. Čini se da je . . .

Prijavi se za newsletter

ç