Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКА УНИЈА: ПИТАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА, МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ БЕЗБЕДНОСНЕ И ОДБРАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МИРОВНЕ МИСИЈЕ ОУН НА ПРОСТОРИМА EX-ЈУГОСЛАВИЈЕ И ПРОБЛЕМ НЕПРИСТРАСНОСТИ МЕЂУНАРОДНОГ МИРОВНОГ ПОСРЕДОВАЊА: СЛУЧАЈ МИРОВНЕ МИСИЈЕ У БИХ

Aуторка у раду тематизује деловање међународних мировних мисија ОУН на подручју  ex-Jугославије од почетка деведесетих година протеклог века . . .

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТИ, ЕТНИЧКА РАСПРОСТРАЊЕНОСТ, АНТРОПОЛОШКЕ И КУЛТУРНЕ ОСОБЕНОСТИ СРБА И ХРВАТА У ПУТОПИСИМА ЈОХАНА ГЕОРГА КОЛА

У раду се разматрају национални идентитети, етничко распростирање, те антрополошке, карактерне и културне особености Срба и Хрвата, наведене . . .

АКТУЕЛНО

ГРАЂАНСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА И ПОЛИТИЧКО КОМУНИЦИРАЊЕ – СТВАР ВОЉЕ ИЛИ ПОТРЕБЕ?

У раду су идентификовани разлози слабог друштвеног и политичког ангажмана и активизма грађана, кроз истраживање утицаја политике, медија и . . .

БЕЗБЕДНОСНЕ ПРЕТЊЕ И ИЗАЗОВИ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА: ХЕУРИСТИЧКА УЛОГА НООСФЕРЕ У СХВАТАЊУ САВРЕМЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Климaтскe прoмeнe сe збoг бeзбeднoсних импликaциja нaмeћу кao кључнa тeмa мeђунaрoдних oднoсa у 21. вeку. Реалност климaтских прoмeнa нaстaла је aнтрoпoгeнoм eмисиjoм . . .

ПОЛЕМИКЕ, ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
периодика Политичка ревија 2/2015

Пријави се за билтен