Изабери језик:
Тема броја

ИЗБОРИ У СРБИЈИ И ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

ИЗ ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА
ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДА ЛИ ЈЕ КИНГОВ САН ЈОШ УВЕК ЖИВ МЕЂУ НАМА ДАНАС? КИНГОВА СТРАТЕГИЈА СОЦИЈАЛНЕ ПРОМЕНЕ И ТАКТИКА ПРЕОКРЕТАЊА ЛЕГАЛИСТИЧКОГ АРГУМЕНТА

Ауторка најпре даје једну ближу експликацију Кингове стратегије социјалне промене, која се заснива на практиковању грађанске непослушности . . .

АКТУЕЛНО

СРПСКА ДИЈАСПОРА У РЕГИОНУ - ПОРЕКЛО, ИНСТИТУЦИЈЕ И ПРОБЛЕМИ НА ОЧУВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ И КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА

Србија у новим условима, који подразумевају модернизацију државе, а која се не односи само на економију, већ и на међудруштвене односе, као један . . .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА У КОНТЕКСТУ ЕНЕРГЕТСКО-КЛИМАТСКЕ ПОЛИТИКЕ ЕУ: РАЗВОЈ ЗЕЛЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Циљ рада је анализа положаја Републике Србије у односу на енергетске циљеве Европске уније кроз приказ потенцијала и мера заразвој зелене економије . . .

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

АДАМ СМИТ И САВРЕМЕНО ДРУШТВО

Овај рад доказује да су многа Смитова схватања, посебно она из „Теорије моралних осећања“ значајна за савремену етику и економију, данас потцењена. . . .

периодика Политичка ревија 2/2014

Пријави се за билтен